Bestyrelsen

Formand:
– Henrik Pangel

Kasserer:
– Helge Johnson

Pistolafdelingen:
– Bjarne Kristensen
– Rune Hammer Storm-Korsvig
– Henrik Pedersen
– Thomas Rasmussen
– Jakob Lorchmann
– Kevin Rosendahl Kielstrup

Riffelafdelingen:
– Pia Eriksen
– Palle Andersen
– Knud Thylkjær

Bestyrelse